Bestyrelsens Årsplan

Ansvarlig(e) person(er) er angivet i parentes ()

Januar

· Indberetning af medlemstal (formand)

· Bestyrelsesmøde (formand)

· Aflevere regnskab til revisorer (kasserer)

· Forberedelse og indkaldelse til generalforsamling (formand)

· Sæsonbooking af svømmehal (Sv.skole leder/bestyrelse)

Februar

· Generalforsamling (formand)

· Konstituerende møde i bestyrelsen (formand)

· Vedtage kommende sæsons kontingent (bestyrelse)

· Godkende / ændre 'Forretningsorden' efter behov (bestyrelse)

· Møde med trænere (K-afd) og instruktører om kommende sæson (Sv.skole leder/bestyrelse)

Marts

· Bestyrelsesmøde (formand)

· Kontakt kommune ang. aktivitetstilskud og godkendt regnskab fremsendt inden 1. april (kasserer)

· Ansøgning om lokaletilskud inden 1. april (kasserer)

· Ansøgning om aktivitetstimestilskud inden 1. april (kasserer)

April

· Holdplan ny sæson (Sv.skole leder)

· Tilbagemelding fra kommunen vedr. sæsonbooking (Sv.skole leder)

Maj

· Sæsonafslutning (Sv.skole leder)

· Åben for tilmelding til ny sæson (Sv.skole leder)

· Ansøgning til "Anlægspuljen" inden 1. juni (for indeværende år) (kasserer/formand)

· Bestyrelsesmøde (formand)

Juni

· Sæsonafslutning for K-afdelingen (K-afd)

· Livredderprøver (Sv.skole leder)

· Møde med svømmehallens leder (Sv.skole leder/formand)


August

· Annonce i Haslev/Faxe Posten med holdoversigt/sæsonstart (Sv.skole leder)

· Sæsonstart (Sv.skole leder)

· Livredderprøver (Sv.skole leder)

· Ansøgning til ”Talentpuljen” (frist 15. august) (kasserer/formand)

· Ansøgning til ”Udviklingspuljen” (frist 15. august) (kasserer/formand)

September

· Bestyrelsesmøde (formand)

Oktober

· Budgetplanlægning for kommende år (alle)

November

· Ansøgning til § 18 pulje inden 1. december (kasserer)

· Ansøgning til § 79 pulje inden 1. december (kasserer)

· Ansøgning til "Anlægspuljen" inden 1. december (for det kommende år) (kasserer)

· Bestyrelsesmøde (formand)

December

· Vedtage budget for kommende kalenderår (bestyrelse)

· Lave udkast til formandens beretning (formand)

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram