Talent: 8-12 år
 
Krav: For at starte på holdet skal man kunne målet for Meget øvet.
 
Indhold: Som afslutning på svømmeskolen tilbydes den meget øvede svømmer undervisning med individuelt målrettet svømning i de fire svømmearter. Svømmeren forventes at deltage i planlagte svømmestævner (6-8 pr. sæson), det årlige sponsorstævne og forskellige sociale arrangementer. Holdet giver mulighed for fortsættelse på konkurrenceholdet.
 
Målet for holdet kan sammenfattes i følgende:
      - Teknisk korrekt svømning i de 4 svømmearter med teknisk korrekte vendinger
      - Kendskab til starttider
      - Startspring med svømmebriller
      - Kendskab til startprocedure
      - Kendskab til almindelige "trafikregler" if. svømmetræning
      - 100 m fri på 2:00 (nåletiden "talent")
      - 5 x 100 m med starttid på 2:15 min.
      - 100 m IM med vendinger
      - 1500 m fri svømning uden pause
  
Jeg får tilbudt:
Nåle-og diplom-stævner, DGIs mikrostævner og /eller DGIs Færdighedsprøve VI
 

Konkurrence: fra ca. 11 år og opefter
 
Krav: For at begynde som konkurrencesvømmer er, at man har været gennem svømmeskolen og behersker punkterne, der er nævnt i målsætningen for Talentholdet.

 
Læretiden er slut og k-svømmeren skal kunne: 
      - Klare et træningspas uden at holde pause, når det er hårdt
      - Klare 5 x 100 m crawl
      - Klare nåletiden "talent" i mindst én svømmeart
      - Deltage i 6-8 stævner pr. sæson 
      - Deltage i den årlige sponsorsvømning
      - Teknisk korrekt svømning i de 4 svømmearter med teknisk korrekte vendinger
 
Målet for niveauet kan sammenfattes i følgende:
      - At svømmeren ved deltagelse i relevante stævner kan opleve en tilfredsstillelse ved forbedringer af egne og holdets resultater
      - At svømmeren ved deltagelse i stævner får mulighed for at opleve glæden og tilfredsstillelsen ved at sætte sig mål og nå disse ved en målrettet indsats
      - At svømmerne også som hold oplever glæden og tilfredsstillelsen ved at sætte sig fælles mål og nå disse ved en fælles indsats
 
je120515

Seneste nyheder

Kommende events