Klubmodul henter siden
Tilmelding til generalforsamling 2020

Kære medlem,

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Haslev Svømmeklub

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19:00
i Haslev Biblioteks mødelokale 2 (Novellen) – Der er indgang via kælderindgangen.

Dagsorden:

1.1. Valg af dirigent
1.2. Valg af referent.
1.3. Valg af 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning til generalforsamlingens godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af svømmeklubbens ledelsesmæssige struktur - herunder ændringer af vedtægter og bestyrelsens sammensætning.  Hent forslag til vedtægtsændring her!   Læs de nuværende vedtægter her!
5. Fremlæggelse af budget.
6. Valg af medlemmer til bestyrelse og 2 suppleanter
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2020.
Formand (Skal vælges direkte), Jesper Kongstad (Er villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlemmer              Susanne Schultz (Er villig til genvalg)
                                                   Anette Melgaard (Fratræder)
                                                   Claus E. Sørensen (Fratræder)
Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i 2020.
Hvert år til generalforsamlingen vælges for en 1-årig periode 2 suppleanter for bestyrelsen.
Suppleanter 2 valgbare personer.
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Hvert år til generalforsamlingen vælges der for en 1-årig periode 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Af hensyn til forplejning vil det være en stor hjælp, hvis I tilmelder jer her på hjemmesiden - Klubben vil være vært ved et let traktement.
Du tilmelder dig ved at logge ind på din profil og klikke på den grønne bjælke her under! 
 
På bestyrelsen vegne
 
Jesper Kongstad
formand@haslevsvoemmekllub.dk
20102789

Tilmeldte
12 /700
Tilmeldingsfrist
04.02.2020
Tidspunkt
04.02.2020 kl. 19.00 - 04.02.2020 kl. 22.00
Sted
Haslev Bibliotek mødelokale 2 (Novellen)
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'