Instruktør
Just Petersson
Jørgen Essendr0p
Jørgen er svømmeinstruktør og livredningsdommer.
61271745 
Peter Nielsen
Sarah Emilie Kongstad Hansen
Solveig Nielsen
Sven Erik Gade
Instruktør i livredning og førstehjælp
Vivi Holm
Svømmeinstruktør og uddannet jordmoder
Susanne Schultz
Susanne er instruktør mandag eftermiddag.
Tom Christensen
Er livredderdommer.
Er tilknyttet talentholdet og konkurrenceholdet som hjælper i forbindelse med tilmeldinger til stævner.
Træner
Kristian Zornig Svenstrup
Emmely Lykke Andersen
Emmely er hjælpetræner.
Hjælpeinstruktør
Ida Baad Clausen
Lærke Tholberg Hyldegaard Møller
Nicoline Hansen
Petrine Rubæk Egholm Sørensen
Sara Amalie Jakobsen