Instruktør
Gorm Christiansen
Jørgen Essendr0p
Jørgen er svømmeinstruktør og livredningsdommer.
Karin Bay
Lene Rasmussen
Lone Johansen
Peter Nielsen
Sofie Herum
Solveig Nielsen
Sven Erik Gade
Instruktør i livredning og førstehjælp
Viktor Eibye
Vivi Holm
Svømmeinstruktør og uddannet jordmoder
Susanne Schultz
Tom Christensen
Er livredderdommer.
Er tilknyttet talentholdet og konkurrenceholdet som hjælper i forbindelse med tilmeldinger til stævner.
Træner
Kristian Zornig Svenstrup
Emmely Lykke Andersen
Emmely er hjælpetræner.
Hjælpeinstruktør
Andreas Lindholm Damgård
Christopher Vejlbo Hansen
Holger Flytkjær-Hansen
Johnas Dahrup
Lærke Tholberg Hyldegaard Møller
Nicoline Bohn Jacobsen
Nicoline Hansen
Noel Sander Vestergaard
Petrine Rubæk Egholm Sørensen
Theodor Kongstad
Yasmin Thrane Kristensen