Instruktør
Jørgen Essendr0p
Jørgen er svømmeinstruktør og livredningsdommer.
Lone Johansen
Solveig Nielsen
Sven Erik Gade
Instruktør i livredning og førstehjælp
Vivi Holm
Svømmeinstruktør og uddannet jordmoder
Susanne Schultz
Tom Christensen
Er livredderdommer.
Er tilknyttet talentholdet og konkurrenceholdet som hjælper i forbindelse med tilmeldinger til stævner.
Træner
John Olesen
Kristian Zornig Svenstrup
Emmely Lykke Andersen
Emmely er hjælpetræner.
Hjælpeinstruktør
Lærke Tholberg Hyldegaard Møller
Nicoline Hansen