Klubbens profil
Haslev Svømmeklub er en forening, der tilbyder svømmeundervisning i Haslev kommunale Svømmehal. Svømmeklubben drives af en frivillig ulønnet bestyrelse og delvist lønnede instruktører. Svømmehallens faste personale er ikke en del af svømmeklubben, og alle henvendelser til svømmeklubben skal derfor rettes til bestyrelsen.

Historie
Den 25. februar 1999 blev der holdt stiftende generalforsamling i Haslev Svømmeklub på baggrund af, at tidligere klubber HTT og KFUM''s idrætsforening havde besluttet at indstille deres svømmeaktiviteter pr. 31. juni 1999.
På generalforsamlingen vedtog man, at Haslev Svømmeklubs formål er at tilbyde medlemmerne svømmeundervisning samt gode og sunde forhold til at dyrke svømmesport på alle niveauer.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Sven Erik Gade som formand. Tom Nielsen som næstformand og Agnes Kristensen som Kasserer. Sekretær blev Jørgen Essendr0p. Ansvarlig for konkurrenceafdelingen - Swim Team Haslev - blev Bo Nielsen. Bente Ambus og Eva Raahauge påtog sig opgaverne i forbindelse med svømmeskolen og motionsafdelingen.

Formål og værdier
Haslev Svømmeklubs formål er at tilbyde svømmeundervisning, konkurrencesvømning og motionssvømning for alle aldre og på alle niveauer.
Haslev Svømmeklub lægger vægt på følgende værdier:
- Forpligtende fællesskab: Haslev Svømmeklub lægger vægt på fællesskab, frivillighed og aktiv deltagelse. I fællesskabet og samarbejdet mellem foreningens medlemmer og instruktører ligger vore mulgheder og når vi vore mål
- Målrettet svømmeudbud: Haslev Svømmeklub bekriver og sætter mål for sine aktiviteter, der organiseres med udgangspunkt i medlemmernes forudsætninger
- Socialt samvær: Haslev Svømmeklub lægger vægt på læring gennem leg og det sociale samværs betydning for udviklingen af den enkelte svømmers færdigheder og klubbens identitet
- Udvikling gennem dialog: Haslev Svømmeklub lægger vægt på kvalitet i udvikling af klubbens aktiviteter, der løbende evalueres gennem dialog
Det betyder
På baggrund af Haslev Svømmeklubs formål har det været naturligt at arbejde ud fra en forståelse af fællesskabets betydning med uddeling af ansvar og tildeling af kompentencer. Det har med skabelsen af klubbens identitet været centralt at fundere arbejdet på basis af størst mulig medinddragelse af medlemmerne.
Af Haslev Svømmeklubs vedtægter fremgår, at der er tale om en forening. Det har derfor været afgørende at forholde sig til en forståelse af foreningsbegrebet. Man kan spørge, hvad der kendetegner en forening. Foreningen er hjemsted for diskussion og kompromis, der indebærer evnen til at finde nye veje til modsatte synspunkter. Foreningslivet handler om det ikke altid lette balanceforhold mellem frihed og lighed. Kompromis og hensyntagen hvor man sliber hinandens hjørner af. Et andet kendetegn ved foreningslivet er pragmatismen - det muliges kunst på lokalt plan.
At opbygge en forening, vedligeholde den og udvikle den, handler om langsigtede mål og strategier, der til stadighed skal tages op til revision.
Haslev Svømmeklub finder det vigtigt at fastholde foreningsopfattelsen, hvor arbejdet baseres på frivillighedens princip. Medlemskabet af Haslev Svømmeklub vil derfor indebære tilbud og muligheder samt forventninger om deltagelse i udviklingen og afviklingen af fællesskabets tilbud og muligheder.
Haslev Svømmeklub ønsker at give sine medlemmer en god svømmeundervisning. Vi lægger vægt på målrettet undervisning med formulering af klare mål for de enkelte hold. Af svømmeklubbens holdbeskrivelser fremgår tillige de forudsætninger, vi stiller for at svømme på det enkelte hold.

For at kunne give det gode svømmetilbud arbejder vi bevidst med tilknytningen af gode instruktører og udviklingen af instruktørarbejdet. Vi lægger vægt på ansvarlighed, det frivillige initiativ, fællesskab og kvalitet, hvorfor vi har følgende forventninger til vore instruktører, der
- Giver svømmerne en god undervisning og positive oplevelser
- Tager ansvar for svømmernes sikkerhed
- Arbejder til gavn for Haslev Svømmeklubs medlemmer
- Tager underviser- eller bassinlivredderprøve en gang årligt
- Deltager i samlinger, der er for instruktører
- Deltager i de arrangementer, som Haslev Svømmeklub står for (fx distancesvømning, svømmercafe og klubmesterskaber)
Arbejdet i og med Haslev Svømmeklub er sammenfattende kendetegnet ved i dialog med medlemmerne, at lægge vægt på kvalitet i og udvikling af klubbens aktiviteter.
jk110207/bo081016/je100520/sg040922
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram