PÆDOFILI-POLITIK
Lovgivningen kræver at foreninger indhenter børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år. På denne baggrund har Haslev Svømmeklubs bestyrelse vedtaget og formuleret en pædofili-politik:

Bestyrelsesmedlemmer, instruktører, officials og forældre  har et medansvar for, at Haslev Svømmeklub er et godt sted for børn og unge at komme for at få gode svømmeoplevelser og opleve et positivt fællesskab. Alle, der arbejder med børn og unge i Haslev Svømmeklub, har et ansvar for, at børnene beskyttes mod seksuelle overgreb, og alle har en forpligtelse til at reagere overfor enhver form for personlige overgreb.

Ved ansættelsen af instruktører og trænere bliver de gjort opmærksom på Haslev Svømmeklubs politik vedr. forebyggelse af pædofili samt bedt om  at give samtykke til, at bestyrelsen forbeholder sig ret til at indhente oplysninger i Det Centrale Kriminalregister.

Derfor har vi vedtaget 
1) En samværspolitik med normer for hvordan vi omgås hinanden. 
2) Retningslinjer for, hvad man gør, hvis man har mistanke om overgreb. 
3) En plan for, hvad man gør i tilfælde af konstateret overgreb. 

Samværspolitik
Haslev Svømmeklub er et rart sted at være. Vi omgås hinanden med gensidig respekt, både indenfor og udenfor svømmehallen. Vi lægger vægt på en omgangsform, hvor vi taler pænt til hinanden uden nedsættende kommentarer eller tilråb om hinandens kroppe, et ”nej” er et ”nej” – også i leg.
Der skal være respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning (børn fra 6 år klæder om i det omklædningsrum, der er forbeholdt deres køn).
Der er på ture med overnatning som udgangspunkt altid mindst to ledere med. Dette kan være to instruktører eller én instruktør og en anden voksen. Hvis der undtagelsesvist kun tager én leder med, skal dette forinden godkendes af det refererende udvalg eller bestyrelsen.

Mistanke om overgreb
Alle med tilknytning til Haslev Svømmeklub har et ansvar for at være opmærksom på, at den gode omgangsform (fysisk og psykisk) bliver overholdt. Det er derfor vigtigt, at man reagerer, når man er bekymret og har en opfattelse af, at der foregår noget som gør én utryg. I sådanne tilfælde henvender man sig til Haslev Svømmeklubs bestyrelsesmedlemmer med ansvar for svømmeskolen, konkurrencehold eller til formanden for bestyrelsen.
Derefter tager de ansvarlige for svømmeskolen, konkurrenceholdet eller formanden sig af at følge op på henvendelsen.  Sagen behandles med største diskretion, da man både skal sørge for at beskytte børnene, undgå, at der skabes ”heksejagt”  og  undgå, at børn og forældre går i panik - og samtidig skal man garantere den mistænktes retssikkerhed. Derfor er det Haslev Svømmeklubs bestyrelses opgave hurtigt, grundigt og sikkert at vurdere, om en sag skal videregives til anden instans (socialvæsen og politi). Der tages omgående kontakt til barnets forældre.

Haslev Svømmeklub følger DGIs vejledninger vedr. mistanke om overgreb www.dgi.dk/paedofili

Konstateret overgreb
Hvis en træner, instruktør, bestyrelsesmedlem, forældre eller andre konstaterer, at et barn i foreningen har været udsat for et seksuelt overgreb fra en pædofil, kontakter man straks foreningens formand eller klubbens bestyrelsesmedlem med ansvar for svømmeskolen eller konkurrenceholdet.
Formanden underretter forældrene til barnet eller børnene. Bestyrelsen følger DGIs vejledninger i tilfælde af konstateret overgreb www.dgi.dk/paedofili
Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram