Velkommen til Haslev Svømmeklubs hjemmeside                        

 

På grund af fortsatte restriktioner og retningslinjer er svømmehallen lukket fra og med onsdag den 9. december og til og med søndag den 28 feb. Derfor må vi desværre aflyse al svømmeundervisning i denne periode.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kære svømmer eller forælder!

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Haslev Svømmeklub

Tirsdag den 13. april 2021 kl. 19:00 (Bemærk ændret dato)

Festsalen på Kultunariet, Søndergade 12, Haslev

(Hvis coronarestriktioner ikke gør fysisk fremmøde muligt, afholdes generalforsamlingen virtuelt) 

Dagsorden:

1.1. Valg af dirigent

1.2. Valg af referent.

1.3. Valg af 2 stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning til generalforsamlingens godkendelse.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag. (Forslag, der ønskes behandlet, skal sendes til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen)

5. Fremlæggelse af budget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelse og 2 suppleanter

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2021.

Kasserer (Skal vælges direkte), Allan Tirsgaard (Fratræder)

Bestyrelsesmedlemmer Linda Lund Tietze (Ønsker genvalg)

Mick Larsen (Ønsker genvalg)

Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er ikke på valg i 2021.

Hvert år til generalforsamlingen vælges for en 1-årig periode 2 suppleanter for bestyrelsen.

Suppleanter 2 valgbare personer.

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.

Hvert år til generalforsamlingen vælges der for en 1-årig periode 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Af hensyn til forplejning vil det være en stor hjælp, hvis I tilmelder jer under Event på hjemmesiden - Klubben vil være vært ved et let traktement. Klik her for at tilmelde dig.

- Hvis forsamlingsforbud pga. Cocid-19 består, vil generalforsamling enten udsættes eller afvikles virtuelt.

Klik her for at hente dagsorden i PDF-format.

Klik her for at læse mere om det frivillige arbejde i Haslev Svømmeklub.

På bestyrelsen vegne

Jesper Kongstad

formand@haslevsvoemmeklub.dk

20102789

JE190121Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle